Panggilan Untuk Kertas Kerja

Proses Panggilan Kertas Kerja

Abstrak diperlukan untuk semua penyerahan kertas teknikal. Abstrak boleh ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan tidak melebihi 100 patah perkataan. Tarikh akhir penyerahan abstrak adalah tengah malam (GMT) pada 9 Ogos 2024.

Pengarang abstrak yang diterima akan diminta untuk menyediakan dan menyampaikan pembentangan selama 20 minit , dalam sesi teknikal bertema, di persidangan tersebut. Pengarang abstrak yang diterima juga mempunyai pilihan untuk menyerahkan kertas penuh, yang akan dikongsi dengan delegasi selepas persidangan. Abstrak dan pembentangan akan disediakan kepada peserta persidangan dalam format elektronik. Tarikh akhir penyerahan pembentangan PowerPoint dan kertas penuh adalah 16 Ogos 2024.

Penganjur menganggap penerimaan pembentangan sebagai komitmen - oleh sekurang-kurangnya salah seorang pengarang - untuk mendaftar dan menghadiri persidangan untuk membentangkan kertas tersebut. Jika keadaan yang tidak diduga menghalang pengarang daripada membuat pembentangan, adalah tanggungjawab pengarang untuk mencari pembentang alternatif dan memaklumkan kepada penganjur.

Proses Panggilan Untuk Kertas Kerja Dengan bertemakan “Keterlihatan dan keterampilan Bakat Pemangkin Kecemerlangan Pentadbir Universiti” pihak kami menjemput anda untuk meyumbang kepada konvensyen ini dengan menghantar abstrak mengikut topik berikut:

 • Pembangunan Bakat Universiti
 • Inovasi dalam pengurusan pentadbiran
 • Kelestarian dalam Pengurusan Universiti

Kami berharap dapat menerima abstrak dari anda dan mengalu-alukan kedatangan anda ke KPUA24, dimana kita dapat berkongsi idea dan amalan kerja terbaik.

Tarikh Penting

 • 01 Ogos 2024 - Tarikh akhir penghantaran abstrak
 • 05 Ogos 2024 - Pemakluman penerimaan abstrak
 • 16 Ogos 2024 - Tarikh akhir penghantaran "Power Point Presentation" dan kertas kerja

Urusetia Pendaftaran

 • Mohd Razif Jamaludin
 • razifjamaludin@unimap.edu.my
 • 019-5089198

Urusetia Abstrak / Kertas Kerja

 • Ahmad Luqman Afiq Abdullah
 • luqmanafiq@unimap.edu.my
 • 011-35238897
penaja & rakan strategik
© 2024 MASTI. All Rights Reserved.