Konvensyen Pentadbir Universiti Awam 2024

Konvensyen Pentadbir Universiti Awam 2024 (KPUA 2024) berfungsi sebagai platform untuk pentadbir universiti berkongsi dan mengemaskini pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan institusi pendidikan tinggi bagi memenuhi perubahan persekitaran dunia pendidikan yang dinamik. Perbincangan mengenai kepimpinan dan inovasi dalam pengurusan adalah antara objektif konferens ini.

Konferen ini akan menghimpunkan semua pentadbir universiti dari pelbagai kemahiran pelbagai disiplin untuk berkongsi pengetahuan, kepakaran, kemahiran dan idea mereka bagi membantu mewujudkan pengurusan yang efektif di institusi
pendidikan tinggi.

Keterlihatan dan Keterampilan Bakat Pemangkin Kecemerlangan Pentadbir

KPUA2024
penaja & rakan strategik
© 2024 MASTI. All Rights Reserved.